Paszko, D., i J. Pawlak. „Rentowność kapitału własnego a Poziom płynności Finansowej Wybranych Grup producentów owoców I Warzyw”. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 101, nr 3, październik 2014, s. 162-70, doi:10.22630/RNR.2014.101.3.43.