Olewnicki, D., i K. Cichocka. „Ocena Kondycji Ekonomiczno-Finansowej przedsiębiorstwa produkującego I sprzedającego rośliny Ozdobne”. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 106, nr 1, maj 2019, s. 87-96, doi:10.22630/RNR.2019.106.1.7.