[1]
P. Sulewski i A. Wąs, „Gospodarstwa wielkoobszarowe w różnych scenariuszach uwarunkowań ekonomicznych w perspektywie roku 2013. Studium przypadku”, Rocz. Nauk. Ekonom. Rol. Rozw. Obsz. Wiej., t. 95, nr 1, s. 76–84, cze. 2008.