[1]
P. Sulewski, „Skłonność rolników do ryzyka a stosowane strategie jego ograniczania”, Rocz. Nauk. Ekonom. Rol. Rozw. Obsz. Wiej., t. 101, nr 4, s. 116–126, grudz. 2014.