[1]
M. Jerzak, „Towarowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem cenowym w rolnictwie”, Rocz. Nauk. Ekonom. Rol. Rozw. Obsz. Wiej., t. 101, nr 4, s. 78–84, grudz. 2014.