[1]
D. Paszko i J. Pawlak, „Rentowność kapitału własnego a poziom płynności finansowej wybranych grup producentów owoców i warzyw”, Rocz. Nauk. Ekonom. Rol. Rozw. Obsz. Wiej., t. 101, nr 3, s. 162–170, paź. 2014.