[1]
D. Olewnicki i K. Cichocka, „Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa produkującego i sprzedającego rośliny ozdobne”, Rocz. Nauk. Ekonom. Rol. Rozw. Obsz. Wiej., t. 106, nr 1, s. 87–96, maj 2019.