Sulewski, P. i Wąs, A. (2008) „Gospodarstwa wielkoobszarowe w różnych scenariuszach uwarunkowań ekonomicznych w perspektywie roku 2013. Studium przypadku”, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 95(1), s. 76–84. doi: 10.22630/RNR.2008.95.1.8.