Sulewski, P. (2014) „Skłonność rolników do ryzyka a stosowane strategie jego ograniczania”, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(4), s. 116–126. doi: 10.22630/RNR.2014.101.4.59.