Jerzak, M. (2014) „Towarowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem cenowym w rolnictwie”, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(4), s. 78–84. doi: 10.22630/RNR.2014.101.4.55.