Paszko, D. i Pawlak, J. (2014) „Rentowność kapitału własnego a poziom płynności finansowej wybranych grup producentów owoców i warzyw”, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(3), s. 162–170. doi: 10.22630/RNR.2014.101.3.43.