Olewnicki, D. i Cichocka, K. (2019) „Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa produkującego i sprzedającego rośliny ozdobne”, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 106(1), s. 87–96. doi: 10.22630/RNR.2019.106.1.7.