Sulewski, Piotr, i Adam Wąs. 2008. „Gospodarstwa Wielkoobszarowe W różnych Scenariuszach Uwarunkowań Ekonomicznych W Perspektywie Roku 2013. Studium Przypadku”. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich 95 (1):76-84. https://doi.org/10.22630/RNR.2008.95.1.8.