Paszko, Dariusz, i Joanna Pawlak. 2014. „Rentowność kapitału własnego a Poziom płynności Finansowej Wybranych Grup producentów owoców I Warzyw”. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich 101 (3):162-70. https://doi.org/10.22630/RNR.2014.101.3.43.