Olewnicki, Dawid, i Kinga Cichocka. 2019. „Ocena Kondycji Ekonomiczno-Finansowej przedsiębiorstwa produkującego I sprzedającego rośliny Ozdobne”. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich 106 (1):87-96. https://doi.org/10.22630/RNR.2019.106.1.7.