SULEWSKI, P.; WĄS, A. Gospodarstwa wielkoobszarowe w różnych scenariuszach uwarunkowań ekonomicznych w perspektywie roku 2013. Studium przypadku. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, [S. l.], v. 95, n. 1, p. 76–84, 2008. DOI: 10.22630/RNR.2008.95.1.8. Disponível em: https://rnr.sggw.edu.pl/article/view/8861. Acesso em: 14 lip. 2024.