Sulewski, P., & Wąs, A. (2008). Gospodarstwa wielkoobszarowe w różnych scenariuszach uwarunkowań ekonomicznych w perspektywie roku 2013. Studium przypadku. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 95(1), 76–84. https://doi.org/10.22630/RNR.2008.95.1.8