Sulewski, P. (2014). Skłonność rolników do ryzyka a stosowane strategie jego ograniczania. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(4), 116–126. https://doi.org/10.22630/RNR.2014.101.4.59