Paszko, D., & Pawlak, J. (2014). Rentowność kapitału własnego a poziom płynności finansowej wybranych grup producentów owoców i warzyw. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(3), 162–170. https://doi.org/10.22630/RNR.2014.101.3.43