Olewnicki, D., & Cichocka, K. (2019). Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa produkującego i sprzedającego rośliny ozdobne. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 106(1), 87–96. https://doi.org/10.22630/RNR.2019.106.1.7