(1)
Sulewski, P.; Wąs, A. Gospodarstwa Wielkoobszarowe W różnych Scenariuszach Uwarunkowań Ekonomicznych W Perspektywie Roku 2013. Studium Przypadku. Rocz. Nauk. Ekonom. Rol. Rozw. Obsz. Wiej. 2008, 95, 76-84.