(1)
Sulewski, P. Skłonność rolników Do Ryzyka a Stosowane Strategie Jego Ograniczania. Rocz. Nauk. Ekonom. Rol. Rozw. Obsz. Wiej. 2014, 101, 116-126.