(1)
Jerzak, M. Towarowe Instrumenty Pochodne W zarzÄ…dzaniu Ryzykiem Cenowym W Rolnictwie. Rocz. Nauk. Ekonom. Rol. Rozw. Obsz. Wiej. 2014, 101, 78-84.