(1)
Paszko, D.; Pawlak, J. Rentowność kapitału własnego a Poziom płynności Finansowej Wybranych Grup producentów owoców I Warzyw. Rocz. Nauk. Ekonom. Rol. Rozw. Obsz. Wiej. 2014, 101, 162-170.