(1)
Olewnicki, D.; Cichocka, K. Ocena Kondycji Ekonomiczno-Finansowej przedsiębiorstwa produkującego I sprzedającego rośliny Ozdobne. Rocz. Nauk. Ekonom. Rol. Rozw. Obsz. Wiej. 2019, 106, 87-96.