[1]
Sulewski, P. i Wąs, A. 2008. Gospodarstwa wielkoobszarowe w różnych scenariuszach uwarunkowań ekonomicznych w perspektywie roku 2013. Studium przypadku. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 95, 1 (cze. 2008), 76–84. DOI:https://doi.org/10.22630/RNR.2008.95.1.8.