[1]
Jerzak, M. 2014. Towarowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem cenowym w rolnictwie. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 101, 4 (grudz. 2014), 78–84. DOI:https://doi.org/10.22630/RNR.2014.101.4.55.