[1]
Paszko, D. i Pawlak, J. 2014. Rentowność kapitału własnego a poziom płynności finansowej wybranych grup producentów owoców i warzyw. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 101, 3 (paź. 2014), 162–170. DOI:https://doi.org/10.22630/RNR.2014.101.3.43.